Kontakt

 

Publikator Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 3A

15-425 Białystok

fax + 48 85 71 94 669

poczta[at]publikator.com.pl

 

Prezes: Tomasz Szurawski

Wiceprezes: Wojciech Kuśpik

Dyrektor finansowy: Agnieszka Masiewicz

Dyrektor studia graficznego: Bohdan Majewski

Kierownik działu IT: Karol Łukaszewicz

 

REKLAMA

Alicja Klimowicz - zastępca dyrektora handlowego

kom. +48 609 792 074,

 

PRENUMERATA I KOLPORTAŻ

kom. +48 509 526 255

e-mail: kolportaz@publikator.com.pl

 

REDAKCJA

Dyrektor wydawnicza, redaktor naczelna produktów branżowych: Justyna Łotowska

kom. +48 609 791 770

Redaktor naczelna produktów konsumenckich: Ewa Kozioł

kom. +48 609 791 780

Redaktor prowadząca Dobrze MieszkajAnna Usakiewicz

kom. +48 609 791 567

Redaktor prowadząca Świat Łazienek i Kuchni: Urszula Tatur

kom. +48 609 791 567

Redaktor prowadząca Katalog Najlepsze Domy: Katarzyna Masłowska

kom. +48 609 791 558

Redaktor prowadząca Dobrzemieszkaj.pl: Ewa Kozioł

kom. +48 609 791 780

Redaktor prowadząca Meble.com.pl: Alicja Pietrowska

kom. +48 609 791 789

Redaktor prowadząca Łazienka.pl: Anna Sołomiewicz

kom. +48 609 791 904

Redaktor prowadząca Mamkuchnie.pl: Urszula Tatur

kom. +48 609 791 789

Redaktor prowadzący Najlepszedomy.pl: Wojciech Napora

kom. +48 609 791 558

Redaktor prowadzący Archiconnect.plMarta Ustymowicz

kom. +48 609 791 789

Redaktor prowadzący Meble Plus: Mariusz Golak

kom. +48 609 791 778

Redaktor prowadzący Fachowy Wykonawca: Radosław Zieniewicz

kom. +48 609 791 781

Redaktor prowadząca Łazienka: Anna Sołomiewicz

kom. +48 609 791 904

Redaktor prowadząca Biznesmeblowy.pl: Beata Michalik

kom. +48 609 791 778

Redaktor prowadzący Ryneklazienek.pl: Anna Sołomiewicz

kom. +48 609 791 904

 

KSIĘGOWOŚĆ

kom. +48 609 791 767

e-mail: ksiegowosc[at]publikator.com.pl

 

Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-425 przy ul. Cieszyńska 3a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000084741, kapitał zakładowy 670.000 zł, NIP: 542-021-03-91

Czasopisma

Internet

Usługi wydawnicze

SALON PRASOWY

Salon Prasowy
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o