Stażysta w biurze reklamy

Idealni kandydaci to:

 

  • studenci ostatnich lat studiów, interesujący się mediami;
  • w wieku do 26 lat;
  • osoby dyspozycyjne, kreatywne, odważne, gotowe do ciężkiej pracy, nastawione na ciągły rozwój;
  • znający język obcy, obsługę komputera i posiadający prawo jazdy.

 

Oferujemy:

 

  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w biurze reklamy;
  • możliwość gruntownego poznania zasad funkcjonowania ogólnopolskiego wydawnictwa;
  • szansę na zatrudnienie.

Staż odbywa się w ciągu jednego miesiąca, we wcześniej ustalonych terminach i godzinach. Staż jest bezpłatny. Po ukończeniu stażu każdy otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych.

 

Kontakt:

 

  • Publikator Sp. z o.o., 15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A, tel. + 48 85 65 39 000
  • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny proszę przesłać mailem: praca[at]publikator.com.pl z dopiskiem: Staż w biurze reklamy.

 

Do aplikacji proszę dołączyć oświadczenie:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883)

Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o